Richtlijnen t.a.v. sponsors

Richtlijnen t.a.v. sponsors
Wanneer leden of commissies in contact willen treden met nieuwe of bestaande sponsors dan dient dit vooraf met de sponsorcommissie te worden afgestemd. TC Telro wil voorkomen dat sponsors vaker dan nodig bezocht worden door onze club.
We willen graag dat afspraken die door onze sponsorcommissie met sponsors gemaakt zijn, worden nagekomen.

Richtlijnen t.a.v. sponsoring.
- De sponsorcommissie neemt contact op met nieuwe sponsors, maar alle leden kunnen namen en/of bedrijven voordragen.
- De sponsorcommissie onderhoudt de contacten met de sponsors.
- De contracten gelden steeds voor drie jaar.
- De sponsorcommissie zorgt voor plaatsing, verwijdering en het onderhoud van de borden en de zuil.
- De sponsorcommissie zorgt voor de vlaggen aan de ingang van het park.
- De commissieleden mogen alle sponsoren benaderen,
  uitgezonderd de sponsors die op de tribuneborden en aan de lichtmasten sponsoruitingen hebbben.
- Als een commissie contact wil opnemen met een van de sponsoren op een tribunebord of aan een lichmast,
  sturen zij een mail naar [email protected].

Na overleg met de sponsorcommissie kan in veel gevallen toch met de sponsor afspraken gemaakt worden.