Contributie

Lidmaatschapcontributie per 1-1-2023 per jaar
(Helaas is het bestuur genoodzaakt om een verhoging door te voeren voor de contributie,lesgelden en barprijzen.)
Volwassenen (vanaf 18 jaar*) € 135,- 
Steunend lid € 25,-
Jeugdlid (t/m 9 jaar*) € 110,- daarbij nog de kosten voor trainingen
Jeugdlid (10 t/m 17 jaar*) € 130,- daarbij nog de kosten voor trainingen
Contributie wordt in vier termijnen/per kwartaal, geïncasseerd.
Kinder mogen lid worden in het jaar dat ze vijf jaar worden.

* De leeftijd die in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de contributie. 

Jeugd - ALL-IN pakket: hele jaar training 35 weken, inclusief gratis lessen, lidmaatschap en alle activiteiten.
Het ALL-IN pakket wordt met een “aanbieding” aangeboden met de volgende tarieven:
Jeugd t/m 9 jaar:  € 270,-, dus slechts € 67,50 per kwartaal 
Jeugd 10 t/m 17 jaar: 1e pilot jaar € 290,-, dus slechts € 72,50 per kwartaal 

Entreegeld
Wanneer je lid wordt van TC Telro betaal je eenmalige entreekosten.
Senioren € 25,-
Junioren € 5,-

Gezinskorting
Per gezin betaal je voor maximaal vier personen contributie.
Het goedkoopste lid krijgt vrijstelling. Junioren waarvoor geen contributie betaald hoeft te worden, krijgen wel een bijdrage in de kosten voor de training in rekening gebracht. De gezinskorting vervalt in het jaar dat het juniorlid senior wordt.