Parkonderhoud

Parkonderhoud
Door een aantal vrijwilligers wordt het parkonderhoud op ons tennispark gedaan. Dus het schoffelen van het onkruid in de borders, en het opruimen van het onkruid. Ook het jaarlijks snoeien, in de wintermaanden, van de planten valt hieronder. Door een hoveniersbedrijf worden alle conifeerhagen rondom de banen jaarlijks geknipt. Het groenafval hiervan, wordt door leden van de schoffelploeg opgeruimd. In de herfst vallen er veel bladeren van de mooie eikenbomen rondom ons park. Het opruimen hiervan is weer het werk voor onze schoffelploeg.  

In het begin van het jaar wordt een rooster gemaakt, waarbij de leden worden ingedeeld om drie keer per jaar mee te helpen.Door het jaar heen proberen we om twaalf keer een groep van acht tot veertien leden bijeen te krijgen, om het werk uit te voeren. We werken in de lente/zomer meestal  ’s avonds, in de herfst en winter is het gunstiger om zaterdagochtend op het park te zijn. 

Als je deelneemt aan het parkonderhoud krijg je vrijstelling voor de bardienst. Bij twee keer mee helpen met schoffelen, krijg je één vrijstelling voor de bardienst. Wel moet je deze vrijstelling eerst verdienen; dus eerst mee schoffelen en dan verdien je een vrijstelling voor jouw volgende bardienst-beurt. 

Naast de schoffelploeg is er nog een klein groepje van leden, dat elke week allerlei klussen aanpakt. Dit kan zijn het slepen en verzorgen van onze tennisbanen, het herstellen van het hekwerk rondom de banen, en andere zaken die nodig zijn op en rondom de banen. Tevens de onderhoudsklussen in ons paviljoen, zoals onderhoud/repareren aan meubilair en apparaten, wordt door hen indien mogelijk aangepakt. 

Heb je zin om mee te draaien met deze enthousiaste en gezellige groep, neem dan contact op met Gerard van Rooij.

Rooster Parkonderhoud

Rooster parkonderhoud 2024.pdf