Bardienstregels / Rooster

Klik hier voor de T.C. Telro Bardienstplanner. 

Bardienstverplichting
Het draaien van bardienst is een verplichting voor ieder lid van TC Telro en mag gezien worden als een onderdeel van de contributie.
Ieder lid is verplicht maximaal twee keer per seizoen bardienst te draaien. Mede door de barinkomsten blijft de contributie laag. Bovendien bevordert bardienst van leden de saamhorigheid en gezelligheid in het clubhuis.
Goed afronden en netjes achterlaten van de bar/kantine is onderdeel van de bardienst. Geef dit voldoende tijd en aandacht, daarmee voorkomen we irritaties bij de volgende gebruikers van de kantine.
** Als de banen niet bespeelbaar zijn, om welke reden dan ook, gaat zonder tegenbericht de bardienst gewoon door!

De bardienst, of andere verplichtingen die hierop van toepassing zijn zoals o.a. parkonderhoud, worden gedraaid door seniorleden tot en met 74 jaar. Leden ouder dan 74 jaar worden vrijgesteld van bardienst, met ingang van het jaar waarin men 75 wordt, maar mogen vanzelfsprekend nog wel vrijwillig een bardienst/parkonderhoud vervullen

Afkopen
De bardienst kan afgekocht worden voor een bedrag van € 100,- per seizoen. Dit kun je doorgeven aan [email protected].
De € 100,- per seizoen worden via automatische incasso geïnd en dit gebeurt jaarlijks totdat de afkoop weer wordt afgemeld.

Boete
Bij het niet komen opdagen voor de bardienst wordt € 75,- boete per niet vervulde bardienst in rekening gebracht. Deze boete wordt via automatische incasso geïnd.
Wanneer iemand bezwaar wil maken tegen een opgelegde boete kan een schriftelijk verzoek met motivatie bij het bestuur worden ingediend. ([email protected])

Ruilen
Heb je een bardienst geruild, ben je verplicht dit door te geven bij [email protected] zodat we dit in het systeem kunnen aanpassen.

Sluiten van de bar/kantine
Per 1 januari 2014 zijn er in de gemeente Bernheze regels opgesteld voor het schenken van alcohol in paracommerciële horeca. Die regels zijn ook van toepassing op onze bar en kantine. De planning van de bardiensten wordt zo gemaakt dat we ons als vereniging aan deze regels houden. De geplande eindtijd van de bardienst is daarmee ook de sluitingstijd van de bar. De bardienst stopt met schenken van drank op de geplande eindtijd van de bardienst. Overdragen van de bardienst is geen optie.

Werkzaamheden bardienst
De werkzaamheden die je tijdens je bardienst uit moet voeren staan beschreven in de bardienst map. Deze map ligt achter de bar. Graag goed doorlezen vóór aanvang van de bardienst. Wanneer je bardienst moet draaien en daarvoor uitleg wilt hebben wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Drie keer per jaar wordt er uitleg gegeven voor een nieuwe periode; dus eind januari, eind mei en eind september.

Sleuteloverdracht
Na de bardienst moet de sleutel overgedragen worden aan degene die de eerstvolgende bardienst draait. Deze informatie vind je op het prikbord in de kantine of op http://mijn.knltb.club
Wanneer deze persoon buiten Nistelrode woont, kun je de sleutel inleveren bij:
Joost en Mirjam Herckenrath
Zwarte Molenweg 2
0412-613110

Aandachtspunten
• Het is niet toegestaan kinderen achter de bar te laten helpen, mede gezien de veiligheidsnormen.
• Onvoorziene sluiting van de bar kost de club geld.
• Het nakomen van de bardienstverplichting voorkomt irritatie.
• De club is ook van jou!

Nieuwe periode bardienst / Rooster
Gegevens die je nodig hebt om de bardienstenplanner van de club te gebruiken.
Ga naar http://mijn.knltb.club ; toets Telro in, dan kom je op een pagina waar je je bondsnummer in toetst en kies dan voor vergeten wachtwoord en stuur mij een nieuwe code. Daarna kun je een nieuw wachtwoord kiezen. Voortaan kun je met deze gegevens inloggen in de bardienstenplanner. Het inloggen hoef je maar één keer te doen. Daarna blijf je automatisch ingelogd.
Als je aan de beurt bent voor een bardienst dan kun je via http://mijn.knltb.club jezelf inplannen. Je krijgt een e-mail als je aan de beurt bent om in te schrijven. Een week en een dag van tevoren krijg je nog een herinneringsmail. Kijk en controleer wanneer je bardienst hebt. Mocht je niet kunnen probeer dan te ruilen. Dit moet doorgegeven worden aan [email protected].

Als je bardienst draait bij Telro heb je een certificaat nodig zie hieronder:
Heeft u nog geen certificaat "verantwoord alcohol schenken" gehaald bezoek dan de website: http://www.nocnsf.nl/iva.
Lees de instructie, doe de test, print je certificaat, neem het mee naar de club en doe het in de IVA-certificaten-map.