Informatie padel

Padeltrainingen Senioren 

De tennis- en padellessen bij T.C. Telro worden verzorgd door tennisschool Sport Events en is Katja Wester onze vaste clubtrainster.

Padelles:
Bij padel betreft het een periode van 8 lesweken, start in het begin van het jaar, met zoveel mogelijk aansluitend een lesperiode van 8 lesweken. Er kan alleen door leden van Telro getraind worden.

Voor beginners maar ook voor gevorderde, is het volgen van training aan te raden.
Bij padel is er geen keuze en bestaat de trainingsgroep bestaat uit vier personen.
Hiervoor gelden verschillende tarieven:

Aantal personen Kosten voor 8 padellessen per 1-1-2023
4 € 113,25

LET OP: Als je inschrijft voor een nieuwe lessenreeks ga je akkoord voor het afschrijven van het lesgeld. Wanneer je hebt ingeschreven ga je een commitment aan voor de desbetreffende lessenreeks en kun je je hier niet meer voor afmelden. Je bent verplicht het lesgeld te betalen.  (Terugtrekken heeft o.a. te veel consequenties voor de kosten van de andere leden uit de groep)

Voor aanmelden kun je als de nieuwe trainingsperiode start het inschrijfformulier op de site invullen en/of clubtrainster Katja aanspreken op het park of een email sturen naar [email protected].

Padel bij Telro: vanaf NU is het mogelijk om digitaal een padelbaan te reserveren.
Ben je lid van Telro en wil je een baan reserveren?
Dan kun je op afstand een padelbaan reserveren via de KNLTB-club- app, voor 60 minuten per keer, per dag. Dit kan maximaal 48 uur voor de gewenste speeltijd. Je ontvangt een bevestigingsmail met informatie. Voordat je de baan op gaat moet je de speeltijd nog bevestigen, minimaal 1 minuut voor aanvang op het afhangbord in de hal (de ‘kiosk’). Wees dus op tijd!
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen spelen tijdens je gereserveerde tijd: vergeet niet je baan te annuleren! Dit geeft andere leden een kans om deze plaats op te vullen. No-show heeft invloed op jouw toekomstige reservering.

De padelbanen zijn als volgt genummerd, vanaf de kantine gezien:
Padel1 (linksvoor) Padel2 (rechtsvoor) Padel3 (linksachter) Padel4 (rechtsachter)
De verlichting maak je aan bij de padelbanen. 
Baan 1 en 2, afhangen op hele uren.
Baan 3 en 4, afhangen op halve uren.

Let op, je kunt de padelbanen maar tot 23:00 uur afhangen en ook maar tot 23:00 gebruiken, dit is om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de omwonenden. 

Aanvulling op het lesreglement en afhangen van de padelbanen (23 jan 2023):
In verband met de continuïteit van de trainingen, heeft de tennistraining voorrang op het gebruik van de padelbanen voor recreanten. (Vrij spelen). Dus als de tennistraining door weersomstandigheden niet door kan gaan op de tennisbanen, maar daarvoor in plaats wel een padeltraining kan worden gegeven, vervallen de reserveringen van Padelbanen P1 en P2 en worden deze gebruikt voor de training. 

Heb je geen racket, maar wil je wel padellen?**
De club verhuurt padelrackets voor € 3,00- per keer.
Let op: de club verhuurt de padelrackets alleen als de kantine open is. Buiten deze openingstijden kun je proberen een racket te lenen of zelf aan te schaffen. Je moet zelf ook voor padelballen zorgen (Gebruik geen tennisballen)

Wil je padellen en heb je nog geen maatje?
Neem contact op met de trainster en zij kan je toevoegen in een padelmaatjes-app. Hierin wordt gecommuniceerd wanneer er nog iemand een maatje zoekt.

Nog geen lid bij Telro? Wil je met een introducé padellen?
Dat mag uiteraard, er moet wel een Telro-lid bij zijn! De introducé betaalt € 3,00 per uur. Je mag maximaal vijf keer per kalenderjaar spelen met een introducé. Als je een baan via de KNLTB-club-app reserveert kun je een introducé toevoegen. De kosten hiervan worden automatisch doorberekend. (Ook voor de introducé geldt eventueel de mogelijkheid om een racket te huren, kan alleen als de kantine open is)

Uitleg Padel

Wat is padel?
Een verrassend spelletje! Padel is een snel in populariteit groeiende racketsport die zich het best omschrijft als een combinatie van tennis en squash. Bij padel gaat de bal elke keer weer net anders dan je verwacht. In de kooi moet je op alles voorbereid zijn. De bal gaat telkens weer anders, en net als je denkt verslagen te zijn, krijg je onverwacht toch weer een tweede kans, bijvoorbeeld door hulp van de wanden. Maar ook het hekwerk van de kooi doet mee in het spel en je mag zelfs helemaal buiten de kooi de bal nog terugspelen. In iedere wedstrijd zitten altijd ook lange en spectaculaire rally’s. Oftewel: Expect the Unexpected!
(Onderstaande informatie en video’s over padel kun je ook vinden op de site van de KNLTB.)

Spelregels
De basis:
Padel speel je altijd in dubbelspel en speel je altijd met zijn vieren. 
Padelbaan is kleiner dan een tennisbaan. Het speelveld is 10 bij 20 meter en omringd door glas en hekwerk. Het verschil tussen de twee wanden leggen we hieronder verder uit.

Serveren/opslag
De eerste service sla je vanaf de rechterkant. (Net zoals bij tennis).
Serveren doe je onderhands nadat de bal de grond heeft geraakt en het raakpunt is onder de hoogte van je navel.
De service moet diagonaal in het servicevak van de tegenstander stuiten, let erop dat je het net niet raakt.
De bal mag na de stuit tegen het glas komen, maar niet tegen het hekwerk.
Je krijgt voor iedere service twee kansen.

Het spelverloop
De bal moet eerst (maximaal één keer) de grond raken voordat het hekwerk of de glaswand geraakt wordt. 
De bal mag niet voor de tweede keer op de grond stuiten.
Het glaswerk of het hekwerk mag wel meerdere keren geraakt worden voordat de bal wordt teruggespeeld.
Bij het terugspelen van de bal mag je kiezen om de bal via het glas terug te spelen of de bal te volleren.
De bal mag het hekwerk niet raken voordat hij over het net komt.
Je mag zelf het net niet aanraken.

Puntentelling
Het scoreverloop bij padel is hetzelfde als bij tennis, namelijk 15, 30, 40 en game. Bij Deuce (stand 40-40) moeten twee opeenvolgende punten worden gescoord om de game te winnen.
Padelwedstrijden zijn meestal “best-of-three”. Dat betekent dat je twee sets moet winnen met twee games verschil.
Bij een stand van 6-6 wordt een tiebreak gespeeld, die gaat tot zeven gewonnen punten met twee punten verschil.       
Let op: tijdens padelcompetities is er één uitzondering voor de vrijdagavondcompetitie: Er wordt een wedstrijd tiebreak gespeeld in plaats van een hele derde set. 

Racket en ballen
Voor padel gebruik je een padelracket.
Het heeft geen snaren, maar is in zijn geheel van kunststof (carbon, fiber of grafiet).
In het racketblad, meestal rond, is een groot aantal gaten geboord zodat je minder last hebt van de luchtweerstand.
Het racket wordt met een koordje om de pols bevestigd zodat het niet kan rondslingeren.
De bal die je gebruikt bij padel lijkt op een tennisbal, maar is wat harder.
Kleding en schoeisel zijn voor zowel tennis als padel hetzelfde.

Update 15-10-2022

PADEL

De sport Padel is erg in opkomst, daarom is Telro druk bezig met het aanleggen van vier nieuwe padelbanen. Met de toevoeging van de padelbanen is onze vereniging klaar voor de toekomst. Er wordt hard gewerkt door en onder toezicht van onze parkcommissie. De aanleg verloopt volgens planning en de banen zullen medio oktober opgeleverd worden. De voorste twee padel-banen krijgen speciaal panoramaglas zodat de toeschouwers extra kunnen genieten van het padelspel.

Achter de schermen is een groep fanatieke padellers druk bezig met de verdere vormgeving om padel te introduceren binnen onze vereniging. Er komen mogelijkheden voor clinics, les, competitie en ruimte om vrij te kunnen padellen. Samen met tennis- en padelschool Sport Events en onze clubtrainster Katja en de padelcommissie worden deze activiteiten op korte termijn opgezet. Kortom, voor iedereen wat wils.

Houd deze site en de KNLTB Club-app de aankomende week in de gaten, op deze manier zullen we jullie op de hoogte houden vanaf wanneer je kunt de padelbanen digitaal kunt afhangen en de banen bespeelbaar zijn.

SAVE THE DATE: Op zaterdag 19 november aanstaande zullen de padelbanen officieel en feestelijk geopend worden. (Hierop aansluitend wordt de vrijwilligersavond georganiseerd, voor genodigden)

 

Update 18-07-2022

Beste leden van TC Telro,  

Wij willen jullie mededelen dat de jaarvergadering wederom uitgesteld wordt in afwachting op de offerte van de financiering van de padelbanen. 
Nieuwe datum: maandag 5 september 20:00 kantine TC Telro.
We hopen dan dat de benodigde documenten binnen zijn en we deze aan jullie kunnen voorleggen.

Tevens willen wij jullie een update geven m.b.t. de aanleg van de vier padelbanen.
Achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt om e.e.a. voor te bereiden.
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de padelbanen.
Vanaf 25 juli aanstaande (direct na de clubkampioenschappen) zullen de betrokken aannemers gaan starten.
De werkzaamheden starten met het scheiden van baan 5 en 6 en kort na de start raakt baan 6 buiten gebruik.
Het precieze werkschema is nog niet bekend maar de werkzaamheden zullen tot medio oktober duren.
De aannemers hebben beloofd om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Als wij aanvullende informatie hebben brengen we jullie daarvan op de hoogte.   

Met vriendelijke groet, 
Bestuur TC Telro 

Update padel 9-2-2022

Na onze informatie-uurtjes van 21 en 26 oktober van vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met de verdere voorbereidingen van de beoogde aanleg van padelbanen op ons park.

Vergunning
In november hebben we vergunning aangevraagd. De vergunningsaanvraag heeft niet alleen betrekking op de aanleg van de padelbanen maar ook op het kappen van een aantal bomen die staan op de plaats waar de banen moeten komen. In eerste instantie is de vergunning geweigerd omdat er onduidelijkheid was over het herplaatsen van een aantal bomen. Uiteindelijk is in overleg met de gemeente duidelijk geworden waar en hoeveel bomen we moeten herplanten. Nu dit duidelijk is hebben we de vergunning met de nieuwe bomen opnieuw ingediend en we wachten op goedkeuring.

Ligging padelbanen: nieuwe situatie
Omdat een deel van de nieuwe padelbanen gelegen zijn op gronden buiten ons park (zie ook op de bijgevoegde overzichtstekening) hebben we met Prinses Irene overleg gehad over het overdragen van die betreffende grond naar Telro. Het bestuur van Prinses Irene is akkoord gegaan en we hebben de gemeente gevraagd deze overdracht formeel goed te regelen en vast te leggen in de pachtovereenkomst die we met de gemeente hebben.

Met het stukje grond van Prinses Irene erbij en baan 6 blijken we toch de banen in een soort van carrousel te kunnen leggen. Zo hebben we een mooiere kijk vanuit het clubhuis op de banen en zijn de banen toegankelijker voor het publiek.

Offertes
Ten behoeve van een globale begroting hebben we eerder al offertes van diverse werkzaamheden aangevraagd. Op dit moment zijn we met een aantal partijen in gesprek om uiteindelijk een definitieve offerte te krijgen voor de werkzaamheden die nodig zijn.

Financiering
Eerder hebben we ook al met een paar banken gesproken over de mogelijke financiering van onze wensen. De betreffende banken hebben aangegeven te willen financieren als we een borgstelling krijgen bij de Stichting Waarborgfonds Sport. Mede dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers kunnen we laten weten dat de Stichting ons gisteren de borgstelling heeft toegekend. Deze toezegging is onder de voorwaarde dat de gemeente Bernheze ook voor een deel garant zal staan voor de investering. Omdat het in Bernheze geen vanzelfsprekendheid is om een dergelijke borgstelling af te geven, hebben we inmiddels aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd ons die borgstelling te verlenen. Ons verzoek is tevens doorgestuurd naar de gemeenteraad omdat die uiteindelijk hierover moeten beslissen. Omdat dit soort procedures vaak nogal lang duren hebben we de politieke partijen in Bernheze gevraagd met ons mee te denken om te bezien of we sneller een besluit kunnen krijgen.

Zodra het borgstellingsverhaal is geregeld kunnen we de financiering vastleggen. Op het moment dat we zover zijn zal het bestuur een Algemene Ledenvergadering uitschrijven waarin we de leden vragen akkoord te gaan met de plannen en de daarbij behorende financiering.

Als de financiering rond is, willen we als eerste starten met het renoveren van baan 3 en 4, en daarna zo snel mogelijk starten met aanleg van de padelbanen.