Ledenadministratie

Wil je lid worden van TC Telro?
Gebruik het formulier via de knop "Lid worden?"
of stuur dan een e-mail naar [email protected] met de volgende gegevens:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Kinderen mogen lid worden in het jaar dat ze vijf worden.

Minderjarigen
Indien je jezelf als minderjarige wilt inschrijven, dien je hiertoe schriftelijk toestemming van je ouder of voogd te hebben.

Adreswijzigingen:
Wijzigingen in adres of telefoonnummer kun je doorgeven via e-mail naar [email protected]
Vermeld dan graag je KNLTB-nummer.

Stilzwijgend verlenging lidmaatschap en betalen contributie
Ieders lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 januari met één jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt (zie hieronder). Na aanmelding wordt via automatische incasso het verschuldigde contributiebedrag per kwartaal geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van TC Telro kan worden opgezegd m.i.v. een nieuw kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is wel mogelijk maar leidt niet tot het restitueren van reeds betaalde contributie en/of bardienstbijdrage.
Het lidmaatschap dient (per e-mail of brief) vóór 1 december te worden opgezegd via e-mail bij de ledenadministratie van TC Telro: [email protected]. Let op: je uitschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.

Zeg je je lidmaatschap pas na 1 december op, maar voor 1 februari? Dan worden de reeds gemaakte kosten zijnde € 25,- (voor kosten KNLTB: pasje en administratiekosten) in rekening gebracht. Tevens ben je verplicht tot contributiebetaling van het (eerst) lopende kwartaal. Een opzegging op of na 1 februari is opzeggen per het einde van het seizoen. In dat geval is de vollegdige contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Toestemming verwerken persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de T.C. Telro uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
Wanneer u een lidmaatschap afsluit, geeft u tevens toestemming voor de verwerking van u persoonsgegevens:
- Voor de verwerking van de ledenadministratie en incasseren van de contributie- en trainingsgelden;
- Om leden te informeren en uitnodigen voor activiteiten/bijeenkomsten;
- Om leden/bezoekers op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

Op het inschrijfformulier verwijzen wij u naar ons privacybeleid op deze site.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 611 091

Tennispark TC Telro

Zwarte Molenweg 11
5388 EE Nistelrode