Privacybeleid

Privacybeleid 
T.C. Telro heeft een heel stappenplan doorlopen om te voldoen aan de nieuwe privacyregels, en is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop T.C. Telro persoonsgegevens verwerkt van leden, gebruikers van de app en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt T.C. Telro zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Afschermen persoonsgegevens via de KNLTB-app
In de KNLTB-app zijn persoonsgegevens voor leden van Telro zichtbaar. Dit is een optie en kun je zelf via de KNLTB-app afschermen. Omdat het een inlog is die iedereen zelf kan beheren is dit AVG-proof. Open de app, klik rechtsboven op de drie lijntjes, Profiel, hierbij kun je de bolletjes aan- of uitzetten.

Verwerken persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor T.C. Telro uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. T.C. Telro verwerkt persoonsgegevens van u:
- Wanneer u een lidmaatschap afsluit voor de verwerking van de ledenadministratie en incasseren van de contributie-, boete- en trainingsgelden;
- Om leden te informeren en uit te nodigen voor activiteiten/bijeenkomsten;
- Om leden/bezoekers op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst in te schrijven dient u hiertoe expliciet toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Persoonsgegevens gebruik door derden
T.C. Telro laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of andere doeleinden. 

Websites T.C. Telro en andere websites
Op de websites van T.C. Telro treft u een aantal links aan naar andere websites. T.C. Telro kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt. 

Social Media
T.C. Telro vindt het leuk als u haar volgt op social media. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u op het tennispark heeft gemaakt op social media zetten. Vraag altijd vooraf, met inachtneming van regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel erbij wat u met de foto of film wilt doen.
T.C. Telro is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers of aan de content op onze social media kanalen. 

Regels voor het maken van beeldmateriaal
Om de privacy van leden en bezoekers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames.
· U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op het tennispark, maar er mogen geen andere leden/bezoekers herkenbaar te zien of te horen zijn. 
· Wees terughouden met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
· Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
· Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/ film zichtbaar zijn.
· Het gebruik van verborgen camera’s is op het tennispark niet toegestaan.

Wijzigingen 
T.C. Telro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en houdt deze zoveel mogelijk up-to-date. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.
Bij belangrijke wijzigingen zal T.C. Telro er alles aan doen u per e-mail en/of via de website te informeren.