Aanpassen kantineprijzen per 1 februari 2024

31 januari 2024


Het bestuur heeft helaas moeten besluiten de prijzen van sommige producten te verhogen.

Het gaat hier specifiek om alcoholische en niet-alcoholische dranken.
De prijsstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van accijns op alcoholische dranken en de suikertaks op frisdranken en alcoholvrij bier.  

We begrijpen dat dergelijke verhoging vervelend zijn maar we willen hiermee vasthouden dat de kantineprijzen enerzijds kostendekkend zijn maar anderzijds ook voor iedereen betaalbaar moeten blijven.

Ondanks deze prijsverhoging hopen we dat het jullie blijft smaken.  

Bestuur TC Telro 

Nieuwscategorieën