Informatie padel

Update 18-07-2022

Beste leden van TC Telro,  

Wij willen jullie mededelen dat de jaarvergadering wederom uitgesteld wordt in afwachting op de offerte van de financiering van de padelbanen. 
Nieuwe datum: maandag 5 september 20:00 kantine TC Telro.
We hopen dan dat de benodigde documenten binnen zijn en we deze aan jullie kunnen voorleggen.

Tevens willen wij jullie een update geven m.b.t. de aanleg van de vier padelbanen.
Achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt om e.e.a. voor te bereiden.
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de padelbanen.
Vanaf 25 juli aanstaande (direct na de clubkampioenschappen) zullen de betrokken aannemers gaan starten.
De werkzaamheden starten met het scheiden van baan 5 en 6 en kort na de start raakt baan 6 buiten gebruik.
Het precieze werkschema is nog niet bekend maar de werkzaamheden zullen tot medio oktober duren.
De aannemers hebben beloofd om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Als wij aanvullende informatie hebben brengen we jullie daarvan op de hoogte.   

Met vriendelijke groet, 
Bestuur TC Telro 

Update padel 9-2-2022

Na onze informatie-uurtjes van 21 en 26 oktober van vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met de verdere voorbereidingen van de beoogde aanleg van padelbanen op ons park.

Vergunning
In november hebben we vergunning aangevraagd. De vergunningsaanvraag heeft niet alleen betrekking op de aanleg van de padelbanen maar ook op het kappen van een aantal bomen die staan op de plaats waar de banen moeten komen. In eerste instantie is de vergunning geweigerd omdat er onduidelijkheid was over het herplaatsen van een aantal bomen. Uiteindelijk is in overleg met de gemeente duidelijk geworden waar en hoeveel bomen we moeten herplanten. Nu dit duidelijk is hebben we de vergunning met de nieuwe bomen opnieuw ingediend en we wachten op goedkeuring.

Ligging padelbanen: nieuwe situatie
Omdat een deel van de nieuwe padelbanen gelegen zijn op gronden buiten ons park (zie ook op de bijgevoegde overzichtstekening) hebben we met Prinses Irene overleg gehad over het overdragen van die betreffende grond naar Telro. Het bestuur van Prinses Irene is akkoord gegaan en we hebben de gemeente gevraagd deze overdracht formeel goed te regelen en vast te leggen in de pachtovereenkomst die we met de gemeente hebben.

Met het stukje grond van Prinses Irene erbij en baan 6 blijken we toch de banen in een soort van carrousel te kunnen leggen. Zo hebben we een mooiere kijk vanuit het clubhuis op de banen en zijn de banen toegankelijker voor het publiek.

Offertes
Ten behoeve van een globale begroting hebben we eerder al offertes van diverse werkzaamheden aangevraagd. Op dit moment zijn we met een aantal partijen in gesprek om uiteindelijk een definitieve offerte te krijgen voor de werkzaamheden die nodig zijn.

Financiering
Eerder hebben we ook al met een paar banken gesproken over de mogelijke financiering van onze wensen. De betreffende banken hebben aangegeven te willen financieren als we een borgstelling krijgen bij de Stichting Waarborgfonds Sport. Mede dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers kunnen we laten weten dat de Stichting ons gisteren de borgstelling heeft toegekend. Deze toezegging is onder de voorwaarde dat de gemeente Bernheze ook voor een deel garant zal staan voor de investering. Omdat het in Bernheze geen vanzelfsprekendheid is om een dergelijke borgstelling af te geven, hebben we inmiddels aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd ons die borgstelling te verlenen. Ons verzoek is tevens doorgestuurd naar de gemeenteraad omdat die uiteindelijk hierover moeten beslissen. Omdat dit soort procedures vaak nogal lang duren hebben we de politieke partijen in Bernheze gevraagd met ons mee te denken om te bezien of we sneller een besluit kunnen krijgen.

Zodra het borgstellingsverhaal is geregeld kunnen we de financiering vastleggen. Op het moment dat we zover zijn zal het bestuur een Algemene Ledenvergadering uitschrijven waarin we de leden vragen akkoord te gaan met de plannen en de daarbij behorende financiering.

Als de financiering rond is, willen we als eerste starten met het renoveren van baan 3 en 4, en daarna zo snel mogelijk starten met aanleg van de padelbanen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 611 091

Tennispark TC Telro

Zwarte Molenweg 11
5388 EE Nistelrode

KVK-nummer

40215176